Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Dokumentai


LICENCIJA

RASEINIŲ KREDITO UNIJOS VEIKLOS LICENCIJA


BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

RASEINIŲ KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS (galioja nuo 2018-08-07)


ĮKAINIAI

RASEINIŲ KREDITO UNIJOS STANDARTINIAI PASKOLŲ ĮKAINIAI
PINIGINIŲ LĖŠŲ IŠGRYNINIMO KREDITO UNIJOJE SĄLYGOS


PASLAUGŲ KREPŠELIAI

STANDARTINIS, LENGVATINIS, SENJORAMS, ŪKININKAMS IR VERSLUI


INFORMACIJA VYKDANTIEMS MOKĖJIMUS EUROPOJE

JŪSŲ TEISĖS VYKDANT MOKĖJIMUS EUROPOJE


KOMISINIS ATLYGINIMAS

INFORMACIJA APIE KOMISINĮ ATLYGINIMĄ


INFORMACIJA APIE SKUNDO PATEIKIMĄ IR SKUNDO FORMA

INFORMACIJA KREDITO UNIJOS NARIAMS APIE SKUNDŲ PATEIKIMĄ

SKUNDO FORMA


PRAŠYMAS ATBLOKUOTI PRISIJUNGIMĄ PRIE ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS E.KREDA

PRAŠYMO FORMA (PILDOMA TUO ATVEJU, JEIGU KLIENTAS NAUDOJASI ELEKTRONINIU MOBILIUOJU PARAŠU)