Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!
Raseinių kredito unija

Apie mus


RASEINIŲ KREDITO UNIJA, kuriai 2002 m. gegužės 16 d. suteikta Lietuvos Banko valdybos licencija Nr. 47, yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal veikiančius įstatymus.

Unija yra pelningai veikianti kooperatinė finansinė institucija, kurios aktyvai sudaro daugiau nei 76 mln. eurų. Uniją vienija apie 5700 narių.

Siekiame, kad Unija būtų valdoma skaidriai bei atsakingai, tuo pačiu kuriame nariams ir Unijai ekonomiškai naudingus santykius. Norime, kad Unijos suburti nariai žinotų, jog Unija yra bendras visų mūsų – pajininkų kūrinys. Kuo Unija kaip organizacija bus stipresnė, tuo ji labiau pasitarnaus savo nariams ir visai bendruomenei.


VEIKLOS TERITORIJA

Raseinių kredito unijos veiklos teritoriją apima šios Lietuvos Respublikos rajonų savivaldybės:

  • Raseinių,
  • Kauno (įskaitant Kauno m.),
  • Kėdainių,
  • Jurbarko,
  • Jonavos,
  • Kaišiadorių,
  • Prienų,
  • Kazlų Rūdos,
  • Šakių.

Kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Raseinių kredito unijos veiklos teritorijoje.

Kredito unijos asocijuotais nariais gali būti juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje ir buveinę turintys Raseinių kredito unijos veiklos teritorijoje.


TIKSLAI

Tenkinti savo narių ūkinius ir socialinius poreikius, teikti savo nariams ir kitiems įstatuose nurodytiems asmenims kokybiškas ir savalaikes finansines paslaugas, užtikrinti unijos finansinį stabilumą ir patikimumą.


MŪSŲ VERTYBĖS

Paprastumas
PAPRASTUMAS
Esame rūpestingi ir vertiname nuoširdų bendravimą
Skaidrumas
SKAIDRUMAS
Siekiame aiškumo ir vykdome savikontrolę
Bendruomeniškumas
BENDRUOMENIŠKUMAS
Dirbame Jums ir su Jumis, kuriame ilgalaikius ryšius ir visada esame linkę padėti
Atsakingumas
ATSAKINGUMAS
Esame tvarūs ir siekiame užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę


KREDA PREKĖS ŽENKLAS

Kreda Logo Be Slogan
Mūsų prekės ženklo prasmę atskleidžia lotyniško žodžio credo reikšmė – tikėk, pasitikėk. Tarpusavio pasitikėjimas ir bendras tikėjimas prasminga veikla lėmė Jungtinės centrinės kredito unijos susikūrimą, o prekės ženklas KREDA apjungia kredito unijų sėkmės istorijas ir tapimą viena darnia finansų partnerių grupe.

Prekės ženkle dominuojantys tautiški motyvai pabrėžia kredito unijų artumą bendruomenei, narių poreikių supratimą ir ilgalaikių ryšių puoselėjimą.