Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Mokėjimo kortelės


Mokėjimo kortelės

Paprastas sprendimas jūsų kasdieniams finansiniams reikalams

Bekontaktė MasterCard mokėjimo kortelė – tai prestižinė tarptautinė mokėjimo kortelė, su kuria klientas jam suteikto kredito limito ribose gali saugiai ir patogiai naudotis jos teikiamais privalumais.

MasterCard kredito kortelės privalumai:

 • Greiti ir paprasti atsiskaitymai parduotuvėse už pirkinius iki 50 Eur bekontakčiu mokėjimu. Pirmą kartą atsiskaitant bekontakte kortele, saugumo sumetimais reikės įvesti PIN kodą.
 • „Google Pay“ mokėjimai. Greitai ir saugiai atsiskaitykite naudodami „Google Pay“.
 • 24/7 Pinigų išėmimas „Mastercard“ ženklu pažymėtuose Lietuvos ir užsienio šalių bankomatuose.
 • Saugus ir patogus atsiskaitymas parduotuvėse Lietuvoje ir užsienyje.
 • Galimybė gauti savo išmoką, pašalpą ar atlyginimą į KREDA mokėjimo kortelę.
 • „Apple Pay“ atsiskaitymas. Susiekite savo KREDA mokėjimo kortelę lengvesniam ir saugesniam mokėjimui.
 • Atsiskaitant užsienio valiuta taikomas tik "Mastercard International" nustatytas valiutos keitimo mokestis. KREDA grupės kredito unijos netaiko papildomo valiutos keitimo mokesčio.
 • Saugūs ir greiti atsiskaitymai internetu.
 • Galioja 36 mėnesius.

Pagrindinės kredito limito suteikimo sąlygos:

 • Palūkanos skaičiuojamos nuo panaudotos kredito limito sumos;
 • Panaudotas kredito limitas grąžinamas fiksuotomis įmokomis nustatytą kiekvieną mėnesio dieną. Atsižvelgus į individualius kliento poreikius, sudaromas kitas grąžinimo grafikas;
 • Sugrąžintą įmoką galima panaudoti atsiskaitymams už pirkinius ir paslaugas;
 • Kredito limito grąžinimas, Raseinių kredito unijai paprašius, užtikrinamas laidavimu;

Su standartiniais įkainiais, taikomais kasdienėms ir finansinėms paslaugoms bei mokėjimo kortelėms galite susipažinti paspaudę čia.

Raseinių kredito unijos klientų aptarnavimo konsultantai suteiks jums daugiau informacijos apie MasterCard kredito kortelės išdavimą ir jo sąlygas. Susisiekti su jais galite telefonu +370 428 51962 arba elektroniniu paštu raseiniai@kreda.lt

Informacija apie automatinio valiutos keitimo tvarką atsiskaitant kortele

Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant mokėjimo atsiskaitymą, užsienio valiuta t.y. ne eurais, operacijos suma nuo Mokėjimo kortelės sąskaitos bus nurašoma eurais. Užsienio valiuta bus keičiama į eurus pagal „Mastercard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą. Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo operacijos atlikimo ir operacijos nurašymo nuo sąskaitos dieną valiutos konvertavimo kursai gali skirtis.

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/518, nuostatomis, jeigu tarptautinės organizacijos „Mastercard International“ nustatytas valiutos konvertavimo kursas nesutampa su tos dienos Europos centrinio banko paskelbtu valiutos keitimo kursu ir yra didesnis, šis valiutų kursų skirtumas yra prilyginamas valiutos keitimo antkainiui, kurį kortelės savininkas sumoka „MasterCard International“ organizacijai.

Raseinių kredito unija už atsiskaitymus KREDA mokėjimo kortelėmis užsienio valiuta netaiko jokio papildomo valiutos keitimo mokesčio.

Nebeišduodamos mokėjimo kortelės

HERCUS Mastercard kortelė

HERCUS Mastercard mokėjimo kortelės nebeišduodamos nuo 2019-03-01

Šios kortelės turi lygiai tokius pačius privalumus kaip ir KREDA Mastercard išskyrus bekontaktį mokėjimo atsiskaitymą.

Ką daryti praradus mokėjimo kortelę?

Jeigu praradote savo mokėjimo kortelę, nedelsdami ją užblokuokite. Užblokuoti kortelę galite bet kuriuo paros metu interneto banko e.kreda paskyroje arba darbo valandomis paskambinę į Raseinių kredito uniją +370 612 88581. Norint gauti naują mokėjimo kortelę, reikia per 3 darbo dienas po kortelės užblokavimo kreiptis į kredito uniją ir raštu pranešti apie kortelės praradimą bei pateikti užsakymą naujos kortelės pagaminimui.

Per kiek laiko pagaminama mokėjimo kortelė?

Mokėjimo kortelės įprastai yra pagaminamos per 7-10 darbo dienas.

Kaip užsisakyti naują mokėjimo kortelę?

Mokėjimo kortelę galite užsisakyti atvykę į Raseinių kredito unijos klientų aptarnavimo skyrių ir užpildę mokėjimo kortelės prašymą.

Pamiršau mokėjimo kortelės PIN kodą, ką daryti?

Pamiršus mokėjimo kortelės kodą kreipkitės į Raseinių kredito unijos klientų aptarnavimo skyrių dėl PIN kodo atstatymo.

Kaip sužinoti, kokie limitai yra nustatyti kortelei?

Norint sužinoti kokie limitai yra nustatyti jūsų mokėjimo kortelei kreipkitės į Raseinių kredito uniją.

Kaip atblokuoti mokėjimų kortelę?

Mokėjimo kortelę atblokuoti galite kreipdamiesi į Raseinių kredito uniją.

Kiek laiko galioja mokėjimo kortelė?

Visos mokėjimo kortelės galioja 3 metus nuo pagaminimo. Tikslią mokėjimo kortelės galiojimo datą galite pasitikrinti ant mokėjimo kortelės. Jei ant kortelės parašyta 04/23, ji galioja iki 2023-04-30

Kaip saugiai naudotis mokėjimo kortele?

Saugokite savo mokėjimo kortelės PIN kodą

 • Įsiminkite jį ir niekam kitam jo nesakykite. Neužsirašykite PIN nei ant mokėjimo kortelės, nei ant lapelio nei kur nors kitur, kur galėtų pamatyti pašaliniai asmenys.
 • Nenaudokite PIN kodo savo gimimo metų, 1234, 1111 ir kitų lengvai atspėjamų skaitmenų kombinacijų.
 • Atsiskaitinėjant kortele suvedant PIN kodą, stenkitės, kad aplinkiniai jo nematytų.
 • Jeigu įtariate, kad Jūsų PIN kodą sužinojo kiti asmenys praneškite unijai, kurios narys esate.

Nesakykite savo mokėjimo kortelės duomenų  

 • Niekam nesakykite savo mokėjimo kortelės saugos kodo, galiojimo datos, kortelės numerio.
 • Prisiminkite, kad banko darbuotojai niekada neprašys jūsų duomenų telefonų ar elektroniniu paštu. Jei jums skambina asmuo prisistatęs Kreda unijų darbuotoju neatskleiskite mokėjimo kortelės duomenų.

Atidžiai naudokitės savo mokėjimo kortele

 • Prieš patvirtindami mokėjimo kortele atsiskaitymą, visada pasitikrinkite ar teisinga yra nurodyta suma.
 • Reguliariai peržiūrėkite mokėjimo kortele atliktas operacijas interneto banke e.kreda.lt
 • Stenkitės nepamesti savo mokėjimo kortelės.
 • Pirkdami elektroninėse parduotuvėse pasitikrinkite ar yra nurodyta saugaus atsiskaitymo logotipas „Mastercard Secure“. Atliekant mokėjimus nepatikimose el. parduotuvėse gali būti pasisavinti jūsų duomenys.
Kur galiu patikrinti mokėjimo kortelės likutį?

Mokėjimo kortelės likutį galite patikrinti Mastercard ženklu pažymėtuose bankomatuose ir prisijungę prie elektroninės bankininkystės e.kreda.lt


Dažniausiai užduodami klausimai

Ar unija gali stabdyti mano atpažinimo priemones/operacijas atliekamas E.KREDA interneto banke?
Unija gali stabdyti naudojimąsi atpažinimo priemonėmis ar naudojimąsi e.kreda interneto banku tais atvejais kai:
 
✓ Yra objektyviai pagrįstos priežastys, susijusios su e.kreda interneto banku ir/ar identifikavimo priemonių ir/ar prisijungimo duomenų saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu naudojimusi sistema;
✓ Yra nesilaikoma elektroninių paslaugų sutarties sąlygų;
✓ Unija sužino apie identifikavimo priemonių ir/ar prisijungimo duomenų vagystę ar praradimą kitu būdu įtarus ar sužinojus apie identifikavimo priemonių ir/ar prisijungimo duomenų neteisėtą įgijimą arba neautorizuotą jų naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad identifikavimo priemonių duomenis ir/ar prisijungimo duomenis sužinojo arba jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, turi pagrįstų įtarimų, kad e.kreda interneto banko paskyra ir jos pagalba prieinamose jūsų sąskaitose esančiomis lėšomis ar valdomomis mokėjimo priemonėmis gali neteisėtai pasinaudoti tretieji asmenys arba kad e.kreda interneto banko paskyra gali būti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti;
✓ Jums to pareikalavus (praradus ar sugadinus išduotą identifikavimo priemonę ir/ar prisijungimo duomenis, iškilus grėsmei, kad apie išduotą identifikavimo priemonę ir/ar kliento prisijungimo duomenis gali sužinoti arba sužinojo tretieji asmenys, atsiradus kitoms priežastims, dėl kurių Jūs ar Jūsų įgaliotas asmuo negali naudotis sistema);
✓ Jums ar jūsų įgaliotam asmeniui 5 (penkis) kartus neteisingai panaudojus išduotą ar jūsų naudotojo pasirinktą identifikavimo priemonę jungiantis prie e.kreda interneto banko paskyros ir (ar) pagrįstai kylant įtarimams, kad mokėjimo nurodymus kliento/kliento įgalioto asmens vardu gali pateikti (pateikia) tretieji asmenys.
Kliento atpažinimo priemonės. Kas tai?

Norint prisijungti prie interneto banko e.kreda, reikia turėti atpažinimo priemones. Jos klientui įteikiamos Raseinių kredito unijoje, kai pasirašant susipažįstama su kliento atpažinimo priemonių naudojimo sąlygomis. 

Naudotojo atpažinimo priemonės, tai:

✓ atpažinimo kodas – kaskart jungiantis prie interneto banko e.kreda įvedama skaičių seka;
✓ pradinis slaptažodis – slaptažodis, įvedamas tik pirmą kartą jungiantis prie interneto banko e.kreda;
✓ slaptažodis – kliento sugalvotas slaptažodis, naudojamas kiekvieną kartą jungiantis prie interneto banko e.kreda;
✓ trumpąja SMS žinute gaunamas kodas – unijos trumpąja žinute SMS siunčiamas vienkartinis kodas;
✓ mobiliojo elektroninio parašo (m. parašo) priemonė.

Kokie operacijų limitai gali būti nustatyti?

SMS atliekami mokėjimai turi limitus - operacijos limitas 300 EUR, dienos - 600 EUR. Mobiliojo parašo pagalba atliekamiems mokėjimo nurodymams galioja 6 000 EUR operacijos ir 100 000 EUR dienos limitai.

Kaip sustabdyti mokėjimo nurodymą, naudojantis E.KREDA interneto banko paskyra?

Atliktų ir vykdomų mokėjimų nurodymų statusą galima pasitikrinti e.kreda interneto banke paspaudus „Operacijų sąrašas“. Jeigu mokėjimo statusas yra „pasirašytas“, „dalinai pasirašytas“, „nepasirašytas“, tokį mokėjimą galima tiesiog ištrinti arba atmesti, ir jis nebus atliktas.

Kaip galite patikrinti, ar mokėjimas buvo atliktas E.KREDA interneto banke?

Visus asmeninėje e.kreda interneto banko paskyroje atliktus mokėjimus galite lengvai rasti paspaudę „Operacijų sąrašas“. Ten rasite visas mokėjimo detales, tarp jų ir datą bei būseną.

Kurias naršykles palaiko E.KREDA interneto bankas?

E.KREDA interneto banku galima naudotis kompiuteriu ar telefonu, kuriame įdiegta viena iš šių naršyklių:

✓ Google Chrome 16 ir naujesnės versijos
✓ Mozilla Firefox 10 ir naujesnės versijos
✓ Internet Explorer 9 ir naujesnės versijos
✓ Safari 5 ir naujesnės versijos
✓ Opera 10 ir naujesnės versijos

Prisijungimo prie E.KREDA interneto banko metu savo naršyklės lango viršuje galite pamatyti pranešimą: „Naudojate nebepalaikomą arba pasenusią naršyklės versiją, todėl kai kurios interneto banko funkcijos gali neveikti“. Norėdami naudotis E.KREDA interneto banku, turite atnaujinti savo naršyklės versiją, nes iki tol naudojama – pasenusi. 

 

Kas yra bekontaktis mokėjimas?

Bekontaktė technologija – tai dar vienas būdas prekybos vietoje atsiskaityti mokėjimo kortele prisijungiant prie mokėjimo terminalo. Bekontakčio mokėjimo galimybė įdiegta visose KREDA Mastercard mokėjimo kortelėse (pastaba Herkus mokėjimo kortelės neturi bekontakčio funkcionalumo).

Naudojama technologija – paprastai vadinama artimojo lauko ryšių technologija (angl. near field communication (NFC)) – leidžia kortele arba kitų įrenginiu, kuris palaiko NFC technologija (telefonas, išmanusis laikrodis) atsiskaityti tiesiog pridėjus kortelę arba įrenginį prie terminalo. Atsiskaitant bekontakčiu būdu informacija tarp mokėjimo kortelės arba įrenginio ir mokėjimo terminalo siunčiama radijo signalu. Norint atsiskaityti bekontakčiu būdu, juos reikia tiesiog palaikyti/priliesti šalia tam skirtos vietos, pažymėtos ant mokėjimo terminalo. Terminale blyksteli šviesa arba pasigirsta pyptelėjimas. Tai signalas, kad mokėjimas atliktas. Pirmą kartą atsiskaitant bekontakte kortele, saugumo sumetimais reikės įvesti mokėjimo kortelės PIN kodą. Programa paprašo suvesti PIN kodą kas 5 kartus arba sumoje iki 150 EUR, taip patikrinant ar tikrai mokėjimą atliekate jūs – teisėtas bekontaktės kortelės naudotojas.

Kokie yra bekontakčio mokėjimo privalumai?

Bekontakčiu būdu atsiskaitysite greičiau, tad mažiau laiko gaišite eilėse. Kartu šis atsiskaitymo būdas turi visus privalumus, kokius turi ir įprasta lustinė mokėjimo kortelė su PIN kodu. Atsiskaitymo greitis ir paprastumas dar labiau didina elektroninių mokėjimų populiarumą.

Kaip žinoti, ar mano mokėjimo kortelėje yra bekontakčio mokėjimo galimybė?

ContactlessMokėjimo kortelė su bekontakčio mokėjimo galimybe beveik niekuo nesiskiria nuo įprastos lustinės kortelės su PIN kodu. Tiesiog ant jos matysite vieną ar keletą bekontakčio mokėjimo logotipų. Paprastai naudojamas toks bekontakčio mokėjimo ženklas.

Kur galima atsiskaityti bekontakčiu būdu?

Contactless2Bekontakčio mokėjimo technologija jau įdiegta ne vienoje Europos ir pasaulio valstybėse ir naudojama įvairiose parduotuvėse, smulkių prekių automatuose, parkomatuose, viešojo transporto sistemose, t. t. Tiesiog ieškokite šio bekontakčio mokėjimo ženklo.

Kaip užtikrinamas bekontakčio mokėjimo saugumas?

Bekontakčio mokėjimo kortelėse įdiegtos tokios pačios funkcijos kaip ir įprastose lustinėse kortelėse su PIN kodu. Mokėjimai apdorojami per tuos pačius saugius tinklus. Kad bekontakčiu būdu atsiskaityti būtų dar saugiau, yra nustatomas limitas – suma, kurią galite išleisti neįvesdami kortelės PIN kodo.  Nors paprastai atliekant mokėjimus iki 50 EUR PIN kodo įvesti nereikia, atlikus 5 mokėjimo operacijas bekontakčiu būdu, būsite paprašyti mokėjimo terminale įvesti PIN kodą, kad būtų patvirtinta jūsų tapatybė ir užkirstas kelias apgaulei. Be šių atsargumo priemonių ir patys turėtumėte visada saugoti savo PIN kodą bei bet kokią kitą saugos informaciją.

Kaip pirkti mokėjimo kortele elektroninėse parduotuvėse?

Išsirinkus norimą prekę prekybininkas dažniausiai paprašys susivesti savo asmens duomenis vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir t.t.

Mokėjimo metodo pasirinkimas

MastercardPereinant prie prekės apmokėjimo kitas žingsnis bus pasirinkti apmokėjimo metodą. Apmokant Kreda Mastercard mokėjimo kortele reikia pasirinkti Mastercard apmokėjimo galimybę.

Pasirinkus mokėjimo metodą elektroninėje parduotuvėje, jums reikės suvesti savo mokėjimo kortelės duomenis

Hor Kreda 1 2

1 – Mokėjimo kortelės numeris
2 – Mokėjimo galiojimo data
3 – Mokėjimo kortelės naudotojo vardą pavardę
4 – Mokėjimo kortelės CVC2 arba CVV2 kodas (triženklis kortelės saugos kodas)

Prieš patvirtinant atsiskaitymą, įsitikinkite ar mokėjimo informacija apmokėjime nurodyta teisinga.

SecureRekomenduojame visada apsipirkti elektroninėse parduotuvės, kurios yra pažymėtos Mastercard SecureCode logotipais –  logotipai parodo, kad elektroninė parduotuvė naudoja saugaus pirkimo internetu programą.

Suvedus kortelės duomenis į Jūsų telefono numerį bus išsiųsta vienkartinė SMS žinutė su mokėjimo saugos kodu, parduotuvės pavadinimu bei mokėjimo suma. Sutikrinus informaciją ir įvedus teisingą saugos kodą, mokėjimas bus patvirtintas.

021000000

Ką daryti, jeigu nepavyksta atsiskaityti mokėjimo kortele elektroninėje parduotuvėje?

Nuo 2021 m. sausio mėn. įsigaliojo griežtesni saugumo reikalavimai, atsiskaitant mokėjimo kortelėmis internetu. Šie reikalavimai nustatyti Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Tai reiškia, kad kortelių turėtojai internetu apsipirks dar saugiau.

Jei prekybininkas neužtikrino minėto papildomo saugumo reikalavimo, Jums gali nepavykti atsiskaityti kortele tokioje el. parduotuvėje. Jei taip nutiko, apie kitus atsiskaitymo būdus ir alternatyvas informaciją Jums turėtų suteikti tik prekybininkas. Taip pat visuomet įsitikinkite, kad internetinė parduotuvė, kurioje apsiperkate, yra saugi.

Atsiskaitant internetu gali nepavykti atsiskaityti dėl išvardintų priežasčių:

 1. Mokėjimo kortelės galiojimas pasibaigęs
 2. Mokėjimo kortelės sąskaitoje nepakankamas pinigų likutis
 3. Dėl interneto parduotuvėje esančių apribojimų (pavyzdžiui gali būti priimamos tik kreditinės mokėjimo kortelės)
Ar atpažinimo priemonės yra mokamos?

Atpažinimo priemonių paslaugą unija teikia nemokamai. Tačiau naudojantis mobiliuoju parašu mėnesinį mokestį už naudojimąsi mobiliuoju parašu gali taikyti jūsų mobiliojo ryšio operatorius.

Kodėl negaliu atsiskaityti prekybos vietose?

Pasitikrinkite, ar mokėjimo kortelės sąskaitoje yra pakankamai pinigų, iki kada galioja, ar kortelė nėra blokuota. Jei atsiskaitote bekontakčiu būdu, pabandykite atsiskaityti suvedant PIN kodą. Jeigu vis tiek nepavyksta, kreipkitės į Raseinių kredito uniją.

Kaip keisti slaptažodį?

Slaptažodžio keitimo procesą sudaro keli žingsniai:

• Prisijunkite prie E. KREDA interneto banko ir jo viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite „Nustatymai“ —> „Keisti slaptažodį“.
• Toliau vykdykite duotus nurodymus:

1. įveskite seną slaptažodį;
2. įveskite naują slaptažodį;
3. pakartokite naują slaptažodį;
4. išsaugokite įvestus duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad slaptažodis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 8 simbolių. Tai gali būti skaičių specialių simbolių, raidžių deriniai. Nekurkite slaptažodžių iš savo artimųjų vardų, gimimo datų ir pan.
Ar atpažinimo priemonėmis galima naudotis užsienio šalyse?

Trumpąja SMS žinute gaunamas kodas veiks visose šalyse, kuriose galite gauti paprastus SMS.

Mobiliojo elektroninio parašo atveju priemonė gali neveikti kai kuriose šalyse, todėl prieš vykstant į užsienį rekomenduojame apie tai pasitarti su savo mobilaus ryšio operatoriumi.

Abi atpažinimo priemonės standartiškai būna aktyvuotos, todėl neveikiant vienai visada galima naudotis kita.

Kaip elgtis, jei įtariate, kad atpažinimo priemonių informacija pateko tretiesiems asmenims?

Jeigu praradote atpažinimo priemones (pametėte savo prisijungimo informaciją arba įtariate, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti pašaliniai asmenys) nedelsiant atvykite į uniją arba skambinkite unijai.

Unija iškart išduos naujas atpažinimo priemones (arba blokuos prieigą prie e.kreda interneto banko), kad niekas negalėtų pasinaudoti sąskaitoje esančiomis lėšomis.

Kaip elgtis, jei negalite prisijungti prie E.KREDA interneto banko?

Negalėdami prisijungti prie e.kreda interneto banko su mobiliuoju parašu, pateikite užklausą savo mobiliojo ryšio operatoriui, ar nėra sutrikdytas mobiliojo parašo veikimas. Nesant sutrikimų, prašome susisiekti su Raseinių kredito unija.

Jei jūsų e.kreda interneto banko paskyra buvo užblokuota, kai 5 kartus neteisingai suvedėte prisijungimo duomenis, turėsite atvykti į Uniją su savo asmens tapatybės dokumentu ir pateikę raštišką prašymą galėsite gauti naujas atpažinimo priemones, reikalingas prisijungimui. 

Kaip atpažinti, jog jūs tikrai esate E.KREDA interneto banke?

Atidarę interneto banko e.kreda puslapį, turite patikrinti ar: 

✓ svetainės adreso pradžia yra „https“, o ne „http“;

✓ viršutinėje lango dalyje matosi užrašas „Saugi unija“, rodanti, kad jungtis saugu.

Kokių duomenų jokiu būdu negalima atskleisti?

✓ Neatskleiskite savo paso, asmens tapatybės kortelės duomenų kitiems asmenims, jeigu jie nenurodo aiškaus teisinio pagrindo šiems duomenims rinkti;

✓ Nepraneškite e. kreda interneto banko prisijungimo slaptažodžių ir kodų telefonu, nesiųskite jų paštu ar el. paštu.

Kredito unija niekada nereikalauja šios informacijos pateikti minėtais būdais.

Kaip jungtis prie E.KREDA interneto banko?

Prisijungsite prie E.KREDA interneto banko atlikę tris paprastus žingsnius:

• Interneto adreso lauke įveskite https://e.kreda.lt arba Raseinių kredito unijos internetiniame puslapyje viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite ikonėlę „Interneto bankas E.KREDA“.

• Atsivėrusiame lange įveskite atpažinimo kodą ir spustelėkite „Tęsti prisijungimą“;

• Jei registruojatės pirmąkart, seikite instrukcijas pateiktas dokumente „Internetinės bankininkystės naudojimosi taisyklės“.

Ką daryti užmiršus slaptažodį?

Tokiu atveju jums reikia atvykti į kredito uniją. Unijos darbuotojas, patikrinęs Jūsų tapatybę, išduos naują pradinį slaptažodį.

Kaip atblokuoti elektroninę bankininkystę?

Jeigu esate Raseinių kredito unijos narys ir netyčia užblokavote prieigą prie savo e.kreda paskyros, turėtumėte pateikti Prašymą atblokuoti prisijungimą prie e.kreda sistemos.

Užpildykite formą ir pasirašykite elektroniniu mobiliu parašu.

Formą galite parsisiųsti, paspausdami čia

Šį prašymą reikia atsiųsti el. pašto adresu raseiniai@kreda.lt.

Jei klientas nesinaudoja elektroniniu mobiliu parašu, tuomet reikia atvykti į Raseinių kredito uniją. 

„Mastercard“ yra registruotas prekės ženklas, o apskritimų dizainas yra „Mastercard International Incorporated“ prekės ženklas. Kortelė yra išduoda UAB „PayrNet Ltd“ pagal „Mastercard International Inc.“ licenciją. UAB „PayrNet“ yra įgaliota Lietuvos banko pagal Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą (nuoroda LB001994). „Google“ ir „Google Pay“ yra „Google LLC“ prekių ženklas.