Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!
Kreditai su palūkanų kompensacija – keturguba nauda
Kreditai su palūkanų kompensacija – keturguba nauda
 • Be papildomo pajaus
 • Be biurokratinės naštos
 • ŽŪPGF lengvatos

Dvi KREDA unijų grupės narės – Raseinių kredito unija ir Kredito unija „Litas“ – skelbia išskirtinį pasiūlymą. Juo pasinaudoję, žemės ūkio subjektai lengvai ir greitai patenkins turimus investicinio ar apyvartinio finansavimo poreikius.

Bendradarbiaujant su UAB „Žemės ūkio paskolų ir garantijų fondu“ (ŽŪPGF) visi finansiniai klausimai sprendžiami operatyviai, o investiciniai ir apyvartiniai kreditai žemės ūkiui teikiami ypač palankiomis sąlygomis:

 • su iki 80 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimu;
 • su iki 90 proc. garantija;
 • be papildomo pajaus.

Investicinis kreditas žemės ūkiui skirtas:

 • Žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti;
 • Gamybos plėtrai reikalingam nekilnojamam turtui įsigyti;
 • Žemės ūkio paskirties žemei įsigyti;
 • Renovuoti ar modernizuoti turimą nekilnojamą turtą ir pastatyti naują;
 • Finansuoti Europos Sąjungos fondų remiamus;
 • Kitoms investicijoms finansuoti ar projektams vystyti.

Pagrindinės investicinio kredito žemės ūkiui sąlygos:

Maksimali kredito suma

iki 1.600.000 mln. Eur

Kredito terminas

iki 84 mėnesių

Papildomas pajus

Netaikomas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Kredito užtikrinimas

·       ŽŪPGF 80 proc. garantija

·       Įkeičiant kilnojamą, nekilnojamą turtą

Sumokėtų palūkanų kompensacija

·       ŽŪPGF 80 proc. 36 mėn. *Išskyrus investicinius kreditus, skirtus žemės ūkio paskirties sklypui įsigyti ir ES projektams vystyti. Šiems kreditams teikiama tik ŽŪPGF garantija.

·       Maksimali kompensuojama palūkanų norma – 4 proc. Palūkanų norma po kompensavimo
 – iki 2,5 proc.

Metinė palūkanų norma (be ŽŪPGF lengvatos)

Nustatoma individualiai

Kredito grąžinimas

Pritaikytas prie veiklos sezoniškumo ir tenkinantis ūkininko finansines galimybes

 

Apyvartinis kreditas žemės ūkiui skirtas:

 • Trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti (kurui, trąšoms, chemikalams, dauginamosios bei sodinamosioms medžiagoms, pašarui, žemės ūkio technikos ir (ar) įrangos atsarginėms dalims, veterinarinėms priemonėms ir kt.);
 • Darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams padengti;
 • Kitoms kasdienėms išlaidoms padengti ir apyvartai finansuoti.

 

Pagrindinės apyvartinio kredito žemės ūkiui sąlygos:

Maksimali kredito suma

iki 1.600.000 mln. Eur

Kredito terminas

iki 36 mėnesių

Papildomas pajus

Netaikomas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Kredito užtikrinimas

·       ŽŪPGF 90 proc. garantija nukentėjus nuo COVID-19 *Taikoma iki 2021 m. gruodžio 31 d.

·       ŽŪPGF 80 proc. garantija

·       Įkeičiant kilnojamą, nekilnojamą turtą

Sumokėtų palūkanų kompensacija

·       ŽŪPGF 80 proc. iki 36 mėn. nukentėjus nuo COVID-19 *Taikoma iki 2021 m. gruodžio 31 d.

·       ŽŪPGF 80 proc. 24 mėn.

·       Maksimali kompensuojama palūkanų norma – 4 proc. Palūkanų norma po kompensavimo
 – iki 2,0 proc.

Metinė palūkanų norma (be ŽŪPGF lengvatos)

Nustatoma individualiai

Kredito grąžinimas

Pritaikytas prie veiklos sezoniškumo ir tenkinantis ūkininko finansines galimybes

 

Daugiau informacijos apie žemiau išvardytas sąlygas galite sužinoti apsilankę ŽŪPGF interneto svetainėje:

 

Ką daryti, norint gauti kreditą?

Pasinaudoti siūloma žemės ūkio finansavimo schema – itin paprasta. Tereikia kreiptis į Raseinių kredito uniją ar Kredito uniją „Litas“ dėl investicinio ar apyvartinio kredito suteikimo. Visus kitus formalumus padės sutvarkyti unijų darbuotojai:

 • Užpildys reikalingą paraišką kreditui gauti;
 • Parengs ir pateiks visą reikalingą dokumentaciją, kurios reikalaus ŽŪPGF;
 • Per 5 dienas informuos apie priimtą sprendimą;
 • Pasiūlys refinansuoti kitus turimus įsipareigojimus;
 • Suteiks visas reikiamas finansines paslaugas.

 

Unijose dirbantys profesionalūs žemės ūkio kreditavimo specialistai yra pasiruošę atsakyti į visus jums kylančius klausimus dėl investicinių ir apyvartinių kreditų suteikimo. Visi atsakymai jums bus suteikti telefonu +370 428 51963 arba elektroniniu paštu raseiniai@kreda.lt.