Paskambinkite! +370 428 51962
Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

37 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 300 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Parama nukentėjus nuo COVID-19


Padėkite savo ūkiui atsigauti!

Siekdama sumažinti žemės ūkio ir žuvininkystės subjektų skolinimosi kaštus, Raseinių kredito unija teikia paskolas su daliniu palūkanų kompensavimu, skirtas COVID-19 sukeltos pandemijos padarinių mažinimui.

Paskolos teikiamos pagal UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (toliau – ŽŪPGF) finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“.

Kas gali pretenduoti į paramą:

 • Kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba;
 • Kooperatinės bendrovės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba;
 • Ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu. 

  Parama pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiama apyvartiniam kapitalui finansuoti. Ja pasinaudojus, galima:
 • Įsigyti trumpalaikį ir biologinį turtą;
 • Įvykdyti sudarytas sutartis, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais;
 • Sumokėti darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius;
 • Kitas būtinąsias išlaidas padengti.

Pagrindinės sąlygos paramai gauti:

 • Maksimali paskolos suma iki 1000 000 EUR;
 • Suteiktoms paskoloms ŽŪPGF kompensuoja 80 procentų sumokėtų palūkanų;
 • Paskolos grąžinimą galima atidėti 12-kai mėnesių;
 • Paskolos grąžinimui – iki 3 metų;
 • Paskola suteikiama be turto įkeitimo;
 • Administravimo mokestis yra apskaičiuojamas taikant iki 2 proc. mokestį nuo paskolos sumos (ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur.);
 • Administravimo mokestis gali būti apmokėtas suteiktos paskolos lėšomis.

Mūsų žemės ūkio finansavimo specialistai suteiks jums daugiau informacijos apie paskolos suteikimui taikomus kriterijus ir atsakys į visus klausimus. Jūsų užklausos priimamos telefonu +370 428 51962 arba elektroniniu paštu raseiniai@kreda.lt.