Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Suskubkite pasinaudoti finansine priemone ūkininkams – „Lengvatinės paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti"


Suskubkite pasinaudoti finansine priemone ūkininkams – „Lengvatinės paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti

Gerbiami žemės ūkio produkcijos augintojai ir gamintojai, kviečiame suskubti pasinaudoti finansine priemone ūkininkams – „Lengvatinės paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti“.

Raseinių kredito unija, KREDA grupės narė, pagal pasirašytą sutartį su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, itin palankiomis sąlygomis siūlo atnaujinti arba padidinti Jūsų ūkio technines galimybes.

Priemonės tikslas – sukurti ūkininkams palankesnes veiklos sąlygas. Iki 2020 m. pabaigos planuojama suteikti beveik 2,7 mln. EUR lengvatinių paskolų.

Šios paskolos teikiamos ne ilgesniam nei 6 metų laikotarpiui, didžiausia paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai suma – 70 tūkst. EUR, jos teikiamos pagal vidines kredito unijų procedūras ir tvarką. Žemės ūkio subjektai paskolas gali gauti palankesnėmis sąlygomis – bendra metinė palūkanų norma pagal šią priemonę teikiamoms paskoloms negali viršyti 5 proc., paskolos administravimo mokestis negali būti didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos.
 
Aukštesnės rizikos ūkio subjektams pagal priemonę „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimas“ teikiamas kreditavimas gali būti vykdomas kartu su palūkanų kompensavimu - net trejus pirmus metus gali būti kompensuojama 80 proc. kredito unijai sumokėtų palūkanų, taip pat kompensuojama 80 proc. garantinės įmokos už garantijos suteikimą.

Daugiau informacijos galime suteikti telefonu +370 428 51963 arba el. paštu kreditas@kreda.lt.