Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Keturguba paskolų nauda ūkininkams: palūkanos kompensuojamos, garantijos suteikiamos, jokio papildomo pajaus nereikalaujama, o biurokratinę naštą prisiima KREDA unijos


Keturguba paskolų nauda ūkininkams:  palūkanos kompensuojamos, garantijos suteikiamos, jokio papildomo pajaus nereikalaujama, o biurokratinę naštą prisiima KREDA unijos

Ūkininkams pasiskolinti pinigų apyvartai ir investicijoms, turbūt, dar niekada nebuvo taip lengva ir patrauklu, kaip dabar garantuojant valstybei  ir tarpininkaujant kredito unijoms.

Dviem KREDA unijų grupės narėms - Raseinių kredito unijai ir Kredito unijai „Litas“ - suvienijus finansinį kapitalą, atsirado galimybė finansuoti stambius projektus ir neimti iš ūkininkų jokio papildomo pajaus. Pinigai lieka ūkininkų rankose, tuo tarpu biurokratiniai rūpesčiai -  unijų rankose. Užtikrintumo suteikia ir tai, kad kone visas palūkanas ir garantijas prisiima Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

Itin patrauklios skolinimosi sąlygos

Šiemet 12 milijonų eurų žemės ūkiui paskolinti pasiryžusios Raseinių kredito unija ir Kredito unija „Litas“ teikia tiek investicinus, tiek apyvartinių lėšų kreditus. Investiciniai kreditai skirti žemės ūkio plėtrai ir modernizacijai bei Europos Sąjungos (ES) projektams vystyti, o apyvartiniai kreditai – greitam apyvartinio kapitalo papildymui.

Vienos didžiausių šalies unijų – Raseinių kredito unijos – ir Kredito unijos „Litas“ pristatyta žemės ūkio finansavimo schema gali pasiūlyti net iki 1,6 mln. eurų vienam projektui skirtus sindikuotus kreditus.

Kadangi net du trečdaliai numatyto finansavimo orientuoti į kreditus, teikiamus su UAB „Žemės ūkio paskolų ir garantijų fondo“ (ŽŪPGF) lengvatomis, ūkininkams skolintis dabar labai palanku. Pirma, paskolos palūkanos itin mažos. Mat trejus metus (iki 36 mėnesių) ūkininkas gali naudotis lėšomis, nuo kurių skaičiuojamos beveik visos (80 proc.) palūkanos yra kompensuojamos. Antras privalumas tas, kad, pritrūkus nuosavo turto kredito užtikrinimui ar pasirinkus alternatyvą užstatui, suteikiama iki 90 proc. ŽŪPGF garantija.

Taikomų lengvatų dydžiai ir terminai kredito gavėjui nustatomi individualiai, atsižvelgiant į tenkinamas ŽŪPGF sąlygas. Siūloma finansavimo priemonė skirta ir negalintiems pasinaudoti ŽŪPGF lengvatomis žemės ūkio subjektams. 

Jokio papildomo pajaus

Dar vienas šio kreditavimo privalumas ir išskirtinumas yra tas, kad skolinantis aukščiau minėtose dviejose KREDA unijose, iš ūkininko nereikalaujama  jokio papildomo pajaus kaip garanto. Šiuo atveju skolinimo rizikas prisiima pačios unijos. Tad ūkininkui labai patrauklu, jog nereikia įšaldyti pinigų - likę jo rankose, jie gali būti naudojami ūkio reikmėms.

Paprastai visose unijose suteikiamiems žemės ūkio kreditams taikomo papildomo pajaus atsisakyti leido per ilgus darbo metus sukauptas ir sindikuotas nuosavas finansinis Raseinių kredito unijos ir Kredito unijos „Litas“ kapitalas.

Skolindamos žemės ūkiui be papildomo pajaus, šios unijos siekia sukurti rimtą paskatą ieškantiems patrauklių finansavimo sprendimų: „Vykdydami šį projektą, norime reikšmingai prisidėti prie žemės ūkio plėtros. Tikime, kad nuo papildomo pajaus įsigijimo prievolės išlaisvinti pinigai sukurs didesnę pridėtinę vertę investuojantiems į žemės ūkio augimą“, – teigia Arija Tulienė, Kredito unijos „Litas“ administracijos vadovė. 

Biurokratinė našta – unijų rankose

Unijos ne tik palieka pajaus dalį ūkininko rankose, bet ir perima visus dokumentų tvarkymo darbus į savas rankas. Ūkininkui tereikia kreiptis į Raseinių kredito unijos arba Kredito unijos „Litas“ klientų aptarnavimo skyrių ir formalumus patikėti unijose dirbantiems profesionalams.

Tai dar vienas didžulis privalumas ūkininkui, kuris išvaduojamas nuo biurokratinių rūpesčių -paraiškų ir dokumentų pildymo. Sutaupytą laiką jis efektyviau gali išnaudoti ūkio reikalams.

Raseinių kredito unija ir Kredito unija „Litas“ aptarnauja klientus, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kaišiadorių r. sav., Raseinių r. sav., Kėdainių r. sav., Jurbarko r. sav.,  Prienų r. sav., Kazlų Rūdos r. sav., Šakių r. sav.

Daugiau informacijos: https://bit.ly/Kreditaisupalukanukompensacija

Arba susisiekite su profesionaliais žemės ūkio kreditavimo specialistais telefonu +370 612 39825 ir elektroniniu paštu raseiniai@kreda.lt.

Taip pat galite spausti čia ir