Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

37 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 300 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Informacija dėl klientų aptarnavimo unijos padaliniuose nuo rugsėjo 13 dienos


Informacija dėl klientų aptarnavimo unijos padaliniuose nuo rugsėjo 13 dienos

Gerbiami Klientai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2021-09-13, Raseinių kredito unijoje asmenys neturintys GALIMYBIŲ PASO aptarnaujami šiais atvejais:

1. Išmokant pensijas ar kitas socialines išmokas;
2. Teikiant finansinės paslaugas, kai kontaktas tarp kliento ir Unijos darbuotojo trunka ne ilgiau nei 15 min.;
3. Teikiant elektroninių ryšių paslaugas, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis.

GALIMYBIŲ PASĄ (arba kitą tinkantį dokumentą) turintys asmenys Unijoje aptarnaujami be apribojimų.

Visiems asmenims, esantiems Unijos patalpose, privaloma laikytis 2 metrų atstumo, dėvėti nosį ir burną dengiančias veido kaukes.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ COVID-19 (KORONAVIRUSO) INFEKCIJOS PLITIMO KONTROLĖS TIKSLU

Informuojame, kad Raseinių kredito unija (toliau – Unija), siekdama užtikrinti klientų ir darbuotojų sveikatos apsaugą, nustatyti asmens priklausymą bent vienam iš 2021 m. rugpjūčio 13 d. LR sveikatos apsaugos ministro sprendime Nr. V-1860 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) nustatytų kriterijų, sudarant galimybę šiems asmenims teisės aktų nurodytais atvejais naudotis teise neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones, tvarkys asmens atitiktį šiame Sprendime nurodytiems kriterijams patvirtinančius dokumentus (gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Tam, kad galėtume Jums teikti kontaktines paslaugas be apribojimų, prašome Jūsų pateikti bent vieną iš žemiau nurodytų dokumentų:

a) skaitmeninis pažymėjimas (Galimybių pasas), patvirtinantis skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirtas naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu;

b) vakcinacijos įrašas, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;

c) asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba vakcinacijos įrašas, arba neigiamas laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;

d) dokumentas, patvirtinantis vaiko amžių (taikoma asmenims iki 16 metų);

e) Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą, arba kitas ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą.

Kitais tikslais Jūsų pateikti asmens duomenys netvarkomi. Unija Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Reglamento 6 str. 1d. c p. (2021 m. rugpjūčio 13 d. LR sveikatos apsaugos ministro sprendimas Nr. V-1860 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“) ir 9 str. 2 d. g p. Asmenų atitikties nurodytiems kriterijams nustatymui aukščiau nurodyti dokumentai ir juose esantys asmens duomenys Unijoje tik peržiūrimi ir toliau netvarkomi.

Turite klausimų dėl klientų aptarnavimo unijos patalpose nuo rugsėjo 13 dienos? Prašome kreiptis telefonu +370 428 51962 arba el. paštu raseiniai@kreda.lt.