Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

INFORMACIJA APIE KOMISINIO ATLYGIO ATASKAITĄ


INFORMACIJA APIE KOMISINIO ATLYGIO ATASKAITĄ

Vykdydami LR Mokėjimo įstatymo 62 str. reikalavimus, informuojame, kad Unijos nariams parengta(-os) Komisinio atlygio ataskaita(-os) už 2022 metus. Komisiniu atlygiu vadinami mokesčiai, kuriuos Unija taiko už teikiamas paslaugas, pagal paslaugų įkainius. Komisinio atlygio ataskaitoje nurodyta, kiek pagal Unijoje taikomus įkainius, nariai 2022 metais sumokėjo komisinių mokesčių už paslaugų naudojimąsi 2022 metais.

Atkreipiame dėmesį, jog Komisinio atlygio ataskaita yra suformuojama kiekvienai nario turimai mokėjimo sąskaitai atskirai ir yra nemokama. Ataskaita(-os) už praėjusius kalendorinius metus yra parengiama(-os) iki sekančių metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Nutraukus Sąskaitos sutartį, Komisinio atlygio ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Sąskaitos sutarties nutraukimo dienos.

Daugiau informacijos tel. +37042851964 arba el. paštu raseiniai@kreda.lt.