Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Dvi KREDA unijų grupės narės skolina 12 mln. eurų žemės ūkiui


Dvi KREDA unijų grupės narės skolina 12 mln. eurų žemės ūkiui

Lietuvos finansų rinkoje neeilinis įvykis – dvi KREDA unijų grupės narės vienija sukauptą finansinį kapitalą ir patirtį, atverdamos kelią stambių žemės ūkio projektų finansavimui. Raseinių kredito unija ir Kredito unija „Litas“ pasiruošusios iki 2021-ųjų pabaigos žemės ūkiui paskolinti iki 12 milijonų eurų.

Investicijoms įgyvendinti ir apyvartai papildyti

Skolindamos 12 milijonų eurų žemės ūkiui  Raseinių kredito unija ir Kredito unija „Litas“ teikia investicinius kreditus ir apyvartinių lėšų finansavimą. Investiciniai kreditai skirti žemės ūkio plėtrai ir modernizacijai bei Europos Sąjungos (ES) projektams vystyti, o apyvartiniai kreditai – greitam apyvartinio kapitalo papildymui.

Du trečdaliai numatyto finansavimo – orientuoti į kreditus, teikiamus su UAB „Žemės ūkio paskolų ir garantijų fondo“ (ŽŪPGF) lengvatomis. Investiciniai ir apyvartiniai kreditai ūkininkams su palūkanų kompensavimu teikiami itin palankiomis sąlygomis. 80 proc. sumokėtų palūkanų kompensacija taikoma iki 36 mėnesių. Pritrūkus nuosavo turto kredito užtikrinimui ar pasirinkus alternatyvą užstatui – suteikiama iki 90 proc. ŽŪPGF garantija. Taikomų lengvatų dydžiai ir terminai kredito gavėjui nustatomi individualiai, atsižvelgiant į tenkinamas ŽŪPGF sąlygas. Siūloma finansavimo priemonė skirta ir negalintiems pasinaudoti ŽŪPGF lengvatomis žemės ūkio subjektams.

Pasinaudoti finansine priemone žemės ūkiui – labai paprasta. Tereikia kreiptis į Raseinių kredito unijos arba Kredito unijos „Litas“ klientų aptarnavimo skyrių ir formalumus patikėti unijose dirbantiems profesionalams.

Sprendimas stambiesiems ūkiams

2021-08-19-birute

Birutė Žiūraitienė, Raseinių kredito unijos Administracijos vadovė

Vienos didžiausių šalies unijų – Raseinių kredito unijos – ir Kredito unijos „Litas“ pristatyta žemės ūkio finansavimo schema gali pasiūlyti net iki 1,6 mln. eurų vienam projektui skirtus sindikuotus kreditus.

„Per bemaž dvidešimt darbo šioje srityje metų sukaupėme didžiulę žemės ūkio projektų kreditavimo patirtį ir esame pajėgūs savarankiškai patenkinti tiek smulkaus, tiek stambaus sektoriaus subjektų poreikius. Visgi, pastaraisiais metais pajutome stipriai išaugusią kapitalo paklausą, reikalingą itin didelių projektų įgyvendinimui, tad sprendimas vienyti jėgas su partneriu nebuvo spontaniškas, o padiktuotas rinkos poreikių“, – sako Birutė Žiūraitienė, Raseinių kredito unijos administracijos vadovė.

Papildomo pajaus mokėti nereikia

Visose unijose suteikiamiems žemės ūkio kreditams yra taikomas papildomas pajus,  kuris grąžinamas pasibaigus kredito terminui. Tokio pajaus vertė – priklauso nuo finansavimą teikiančios unijos turimo kapitalo ir kredito dydžio. Šiam, dviejų kredito unijų įgyvendinam projektui tokio pajaus įsigijimo reikalavimas – netaikomas.

Atsisakyti papildomo pajaus leidžia per ilgus darbo metus sukauptas ir sindikuotas nuosavas finansinis kapitalas. Turimi ir suvienyti rezervai – prisiimti ir valdyti dėl tokio sprendimo kylančias skolinimo rizikas.

Skolindamos žemės ūkiui be papildomo pajaus, Unijos siekia sukurti rimtą paskatą ieškantiems patrauklių finansavimo sprendimų: „Vykdydami šį projektą, norime reikšmingai prisidėti prie žemės ūkio plėtros. Tikime, kad nuo papildomo pajaus įsigijimo prievolės išlaisvinti pinigai sukurs didesnę pridėtinę vertę investuojantiems į žemės ūkio augimą“, – teigia Arija Tulienė, Kredito unijos „Litas“ administracijos vadovė.

Raseinių kredito unija ir Kredito unija „Litas“ aptarnauja klientus, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kauno m. sav., Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kaišiadorių r. sav., Raseinių r. sav., Kėdainių r. sav., Jurbarko r. sav.,  Prienų r. sav., Kazlų Rūdos r. sav., Šakių r. sav.

Daugiau informacijos apie pristatytos žemės ūkio finansavimo schemos teikiamas galimybes galite sužinoti susisiekę su žemės ūkio kreditavimo specialistais telefonu +370 612 39825 ir elektroniniu paštu raseiniai@kreda.lt.