Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

61 500 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Dėl dokumentų pateikimo kandidatams į Raseinių kredito unijos Valdybos ir Paskolų komiteto narius ir jų pirmininkus


Dėl dokumentų pateikimo kandidatams į Raseinių kredito unijos Valdybos ir Paskolų komiteto narius ir jų pirmininkus

Raseinių kredito unijos valdyba vykdydama Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo nuostatas, eilinį visuotinį narių susirinkimą privalo sušaukti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Tik kredito unijos visuotinis narių susirinkimas turi teisę rinti valdybos, paskolų komiteto narius ir iš jų valdybos, paskolų komiteto pirmininkus.
2023 m. šaukiamame eiliniame Raseinių kredito unijos visuotiniame narių susirinkime naujai 4 metų kadencijai bus renkama valdyba ir paskolų komitetas.

Raseinių kredito unijos nariai norintys kandidatuoti į kredito unijos valdybos narius ar paskolų komiteto narius ir jų pirmininkus, kviečiami iki 2023 m. vasario 10 d. pateikti dokumentus:


1. Prašymas (laisvos formos) dalyvauti Raseinių kredito unijos valdybos nario (ir pirmininko) / paskolų komiteto nario (ir pirmininko) rinkimuose (nurodyti, į kurią(-ias) poziciją(-as) kandidatuojate);
2. Užpildytą Lietuvos banko nustatytos formos anketą (dėl formos gavimo kreiptis į Uniją);
3. Interesų deklaraciją pagal kredito unijos patvirtintą formą (dėl formos gavimo kreiptis į Uniją);
4. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (dėl formos gavimo kreiptis į Uniją);
5. Jūsų gyvenimo aprašymą (pasirašytą);
6. Asmens dokumento kopiją (patvirtintą notaro bet tik tuo atveju, jeigu bus teikiama Lietuvos bankui);
7. Diplomo kopiją (patvirtintą notaro bet tik tuo atveju, jeigu bus teikiama Lietuvos bankui);
8. Neteistumo pažymą, kurią išduoda Informatikos ir ryšių departamentas https://ird.lt/;
9. Pažymą iš Lošimų priežiūros tarnybos, apie tai, kad nesate savęs įtraukęs į asmenų priklausančių nuo lošimų sąrašą https://lpt.lrv.lt;
10. Išrašą apie turimus administracinius nusižengimus (už paskutinius 10 m.) https://ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/administraciniu-nusizengimu-registro-anr-paslaugos/administraciniu-nusizengimu-registro-pazymos-ar-israso-uzsakymas-gyventojams/;
11. Pažymą iš VMI apie tai, kad nebuvote baustas už mokestinius nusižengimus www.vmi.lt.

Dokumentus pristatykite į Raseinių kredito uniją, adresu Maironio g. 10, Raseiniai. Kilus klausimams, susiekite telefonu +370 612 88581 arba el. paštu raseiniai@kreda.lt