Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

47 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Kokių duomenų jokiu būdu negalima atskleisti?


✓ Neatskleiskite savo paso, asmens tapatybės kortelės duomenų kitiems asmenims, jeigu jie nenurodo aiškaus teisinio pagrindo šiems duomenims rinkti;
✓ Nepraneškite prisijungimo prie e. mokėjimų sistemos slaptažodžių ir kodų telefonu, nesiųskite jų paštu ar el. paštu.

Kredito unija niekuomet nereikalauja šios informacijos pateikti minėtais būdais.