Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

65 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

5 700 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Kokie operacijų limitai gali būti nustatyti?


Elektroninių paslaugų sistemoje atliekamų operacijų limitai nustatomi ar keičiami pagal pateiktą prašymą tik kredito unijoje. Limitai gali būti nustatyti sąskaitai ir/ar įgaliotam asmeniui:

✓ vienos dienos operacijų limitas — didžiausia pinigų suma, kurios neviršijant galima atlikti operacijas per vieną bendrovės darbo dieną;
✓ vieno mėnesio operacijų limitas — didžiausia pinigų suma, kurios neviršijant galima atlikti operacijas per mėnesį.

Unija atsižvelgiant į naudojamą Atpažinimo priemonę, taiko šiuos vieno mėnesio operacijų limitus:

✓ mobiliojo elektroninio parašo priemonei:

- vienos dienos operacijų limitas – 5000 (penki tūkstančiai) eur;
- vieno mėnesio operacijų limitas - 10 000 (dešimt tūkstančių) eur;

✓ trumpąja SMS žinute gaunamam kodui:

- vienos dienos operacijų limitas – 1000 (vienas tūkstantis) eur;
- vieno mėnesio operacijų limitas – 5000 (penki tūkstančiai) eur.

Visiems klientams, kurie nėra nusistatę limitų, bus pritaikyti unijos standartiniai limitai: 5 000 eurų dienos limitas.

Jei naudosite atpažinimo priemonę, kuriai nustatyti mažesni limitai nei Jūsų pasirinkti – galios atpažinimo priemonės limitai.