Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

47 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?
Susisiekite!

Sprendimai verslo klientams


Verslo klientai Raseinių kredito unijoje visuomet gali kreiptis dėl paskolos verslo plėtrai (investicinės paskolos), taip pat dėl paskolos apyvartiniam kapitalui didinti.

PAGRINDINĖS INVESTICINĖS PASKOLOS SĄLYGOS:

  • paskolos suma nustatoma atsižvelgiant į įmonės investicijų poreikį, finansines galimybes grąžinti kreditą ir turtą, kurį galite įkeisti kredito grąžinimui užtikrinti
  • maksimalus investicinės paskolos grąžinimo terminas – 10 metų
  • paskolos grąžinimas galimas kas mėnesį mokant palūkanas ir sudarant individualų, įmonės poreikius atitinkantį, paskolos grąžinimo grafiką paskolos grąžinimas užtikrinamas nekilnojamojo turto, įrangos, technikos, indėlių, piniginių lėšų, vertybinių popierių įkeitimu, laidavimu, UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) garantija
  • kompensuojama iki 95 proc. kredito unijai sumokėtų palūkanų sumos. Kompensavimo trukmė – iki 3 metų.
  • Palūkanų kompensavimas galimas tiek su UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) garantija, tiek ir be jos. Daugiau informacijos apie palūkanų kompensavimą rasite INVEGA interneto puslapyje.

PAGRINDINĖS PASKOLOS APYVARTINIAM KAPITALUI SĄLYGOS:

  • paskolos suma nustatoma atsižvelgiant į įmonės apyvartinių lėšų poreikį, finansines galimybes grąžinti kreditą ir turtą, kurį galima įkeisti kredito grąžinimui užtikrinti
  • maksimalus paskolos grąžinimo terminas – 36 mėn.
  • paskolos grąžinimas lygiomis arba mažėjančiomis dalimis, arba sudarius individualų, įmonės poreikius atitinkantį, paskolos grąžinimo grafiką
  • paskolos grąžinimas užtikrinamas nekilnojamojo turto įkeitimu, indėlių, piniginių lėšų, vertybinių popierių įkeitimu, laidavimu, UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) garantija.