PAVADINIMAS

ĮKAINIS

Lėšų pervedimas Eurais

 

Unijoje į savo sąskaitą (Unijos kasoje)

nemokamai

Unijoje į savo sąskaitą (el. bankininkystės sistema „i-Unija“)

nemokamai

Unijoje į kito kliento sąskaitą (Unijos kasoje)

1,00 €

Unijoje į kito kliento sąskaitą (el. bankininkystės sistema „i-Unija“)

0,30€

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (Unijos kasoje, nariams)

1,20€

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (Unijos kasoje, klientams)

2,00€

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (el. bankininkystės sistema i-Unija)

0,30€

Eurais į kitas ne EEE šalis, neskubus (Unijos kasoje)

18,00 €

Grynųjų pinigų išmokėjimas Eurais

 

Iš sąskaitos (Unijos kasoje)


1,00%, min. 1,00 €

Maestro (debetinė) kortele (Unijos kasoje)

1,50%, min. 0,50 €

Maestro (debetinė) kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų  bankomatuose 

Iki 200 €/mėn. – nemokamai.

Virš 200 €/mėn. – 0,70%, min. 0,70€

Maestro (debetinė) kortele užsienyje veikiančių kredito įstaigų  bankomatuose 

2%, min. 2,00 €

Maestro (debetinė) kortele Perlo terminaluose

0,70%, min. 0,70 €

Įmokos už paslaugas

 

Grynaisiais pinigais (Unijos kasoje, nariams)

0,40 €

Grynaisiais pinigais (Unijos kasoje, klientams)

0,50 €

El. bankininkystės sistema „i-Unija“

0,30 €

Su visais standartiniais įkainiais galite susipažinti čia:
atsisiųsti standartinius įkainius.

 

MOKĖJIMO PASLAUGŲ KREPŠELIAI

Raseinių kredito unijoje galite naudotis mažesniais įkainiais. Jums tereikia atvykti į bet kurį Unijos skyrių ir savo atsiskaitomajai sąskaitai pasirinkti mokėjimo paslaugų krepšelį. Pasirinkę mokėjimo paslaugos krepšelį, už vieną kainą per mėnesį, Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

  1. Sąskaitos atidarymas;
  2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilus parašas;
  3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
  4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
  5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
  6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikomi kredito unijoje patvirtinti standartiniai pervedimų įkainiai.
  7. Grynųjų pinigų išmokėjimas nemokamai (viršijus mokėjimo paslaugų krepšelių limitus, taikomi standartiniai įkainiai).

Paslaugų krepšelio pavadinimas

PAGRINDINĖ MOKĖJIMO SĄSKAITA

SENJORAMS

Įsigaliojimo data

2018.06.11 

2018.04.10 

Kaina, Eur/mėn.

1,50
0,75 (lengvatinis*)

0,75

Sąskaitos tvarkymas

Viena sąskaita

Viena sąskaita

Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė

Kodų kortelė

Kodų kortelė

Mokėjimo kortelė

Debeto kortelė

Debeto kortelė

Mokėjimai, inicijuoti internetu:

Kredito pervedimai įstaigos viduje ir į kitus ES MPT
Įmokos už paslaugas
E. sąskaitų apmokėjimas

10 mokėjimų

10 mokėjimų

Lėšų iš kito MPT įskaitymas

Neribotai

Neribotai

Grynųjų pinigų išdavimas

550 Eur/mėn. unijos kasose

550 Eur/mėn. unijos kasose

550 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

550 Eur/mėn. Lietuvos ir EEE šalių bankomatuose

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Neribotai unijos kasose

Neribotai unijos kasose

*pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelis nepasiturintiems asmenims, gaunantiems piniginę socialinę paramą.

Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelis nepasiturintiems asmenims, gaunantiems piniginę socialinę paramą, kainuoja ne daugiau nei 0,75 Eur per mėnesį.

Plačiau: http://www.lb.lt/lt/mokejimo-paslaugu-krepseliu-ikainiai
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelis nepasiturintiems asmenims, gaunantiems piniginę socialinę paramą, kainuoja ne daugiau nei 0,75 Eur per mėnesį.

Plačiau: http://www.lb.lt/lt/mokejimo-paslaugu-krepseliu-ikainiai
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelis nepasiturintiems asmenims, gaunantiems piniginę socialinę paramą, kainuoja ne daugiau nei 0,75 Eur per mėnesį.

Plačiau: http://www.lb.lt/lt/mokejimo-paslaugu-krepseliu-ikainiai
Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelis nepasiturintiems asmenims, gaunantiems piniginę socialinę paramą, kainuoja ne daugiau nei 0,75 Eur per mėnesį.

Plačiau: http://www.lb.lt/lt/mokejimo-paslaugu-krepseliu-ik

© 2002-2018 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT80 5010 0000 1400 0073, Lietuvos centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): LCKULT22