Unijoje yra šie organai: unijos visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas. Unijos valdymo organai yra unijos valdyba ir unijos administracijos vadovas. Unijos organų sudarymo ir darbo tvarką, kompetenciją ir funkcijas, atsakomybę nustato Raseinių kredito unijos įstatai, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas, taip pat Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas ir Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas.

Raseinių kredito unijos vadovai:

 VALDYBA
 Birutė Žiūraitienė (pirmininkė)
Eugenijus Jasiulis
 Vaidas Rutkauskas
 Arvydas Truskauskas
Danguolė Narbutienė
 ADMINISTRACIJOS VADOVAS
 Birutė Žiūraitienė
 PASKOLŲ KOMITETO PIRMININKAS
 Rūta Misevičienė

 

© 2002-2019 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT59 5020 0200 3000 0003, Jungtinė centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): JCKULT21