Norėdami Jums teikti dar patogesnes ir greitesnes paslaugas, informuojame, jog šių metų rugpjūčio mėn. bus keičiama kredito unijos bankinė sistema, todėl kviečiame iš anksto susipažinti su laukiančiomis permainomis.

LKU internetinės bankininkystės sistema i-Unija, kuria naudojatės šiuo metu, bus keičiama į jungtinės kredito unijų grupės KREDA internetinę bankininkystės sistemą e.kreda. Naujoje e.kreda internetinėje bankininkystėje Jūs ir toliau galėsite atlikti visas kasdienes ir Jums įprastas operacijas: pervesti pinigus į savo ar kitas sąskaitas, matyti informaciją apie Jūsų sąskaitų likučius ir pinigų judėjimą.

 Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad:

 • į internetinės bankininkystės e.kreda sistemą bus perkelti visi Jūsų duomenys; 
 • Jūsų atsiskaitomosios sąskaitos numeris nesikeis. Atsiskaitomosios sąskaitos sutarties persirašyti nereikės;
 • prisijungimai prie naujos sistemos bus galimi mobiliuoju parašu ir SMS žinute. Jei Jūs neturite mobilaus parašo, ir norėsite juo naudotis prisijungdami prie e.kreda internetinės bankininkystės, maloniai prašome kreiptis į, Jums mobiliojo ryšio paslaugas teikiantį, operatorių; 
 • greitu metu, dabartinėje elektroninės bankininkystės sistemoje i-Unija ir Jūsų nurodytu elektroniniu paštu, Jus informuosime apie prisijungimų prie internetinės bankininkystės atnaujinimo būdus, turimų internetinės bankininkystės paslaugų teikimo sutarčių persirašymą bei kitus reikalingus atlikti svarbius veiksmus, susijusius su jau minėtais pokyčiais.

Informaciją apie tikslią datą, kada bus keičiama bankinė sistema ir atliekami aukščiau paminėti pakeitimai, pateiksime Unijos internetinėje svetainėje www.raseiniukreditounija.lt, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba mobilaus telefono numeriu trumpąja SMS žinute. Tuo pačiu, raginame Jus neatidėliojant patikslinti arba atnaujinti savo kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Kontaktinius duomenis galite atnaujinti elektroninės bankininkystės sistemoje i-Unija arba atvykę į Raseinių kredito uniją.

Išsamiau apie elektroninės bankininkystės pokyčius galite sužinoti susisiekę su mumis  tel. +370 428 51962 arba el. paštu raseiniai@kreda.lt

Dėkojame, kad naudojatės mūsų paslaugomis ir iš anksto atsiprašome už laikinus nepatogumus. 

ESAME ARČIAU JŪSŲ!
Raseinių kredito unija

 

Norėdami Jums teikti dar patogesnes ir greitesnes paslaugas, informuojame, jog šių metų rugpjūčio mėn. bus keičiama kredito unijos bankinė sistema, todėl kviečiame iš anksto susipažinti su laukiančiomis permainomis.

 • Jūsų turima LKU Maestro ir/ar LKU Mastercardmokėjimo kortelė bus keičiama į naują KREDA Mastercard kortelę (galioja tuo atveju, jei Jums nebuvo pagaminta HERCUS Mastercard kortelė).
 • Pradės veikti Jūsų turima HERCUS Mastercard kortelė. Nuo informacinės sistemos pokyčių įgyvendinimo dienos bus sukurtas pilnas HERCUS Mastercard kortelės funkcionalumas.

Pagrindinė informacija apie KREDA Mastercard ir HERCUS Mastercard mokėjimo korteles

KREDA Mastercard:

 • kortelė turės naują numerį, tačiau kortelės sąskaitos numeris nesikeis;
 • visas pinigų likutis, esantis Jūsų dabartinėje kortelės sąskaitoje, bus perkeltas į naująją KREDA Mastercard kortelę;
 • jei Jums yra suteiktas kredito limitas kortelės sąskaitoje, Jūs ir toliau galėsite juo naudotis;
 • nauja kortelė bus pagaminta nemokamai ir gausite  atskirą pranešimą apie galimybę atsiimti kortelę kredito unijos skyriuje Jums patogiu metu.

HERCUS Mastercard:

 • kortelės turės naują numerį, tačiau kortelės sąskaitos numeris nesikeis;
 • visas pinigų likutis, esantis Jūsų dabartinėje kortelės sąskaitoje, bus perkeltas į HERCUS Mastercard kortelę;
 • su kortele nuo šiol galėsite atsiskaityti už prekes ir paslaugas, išimti grynuosius pinigus bankomatuose ir unijos kasose bei atsiskaityti internete;
 • jei esate praradęs HERCUS Mastercard kortelę arba pasibaigęs jos galiojimo laikas, kviečiame atvykti pas mus Jums patogiu metu ir mes pasirūpinsime naujos KREDA Mastercard kortelės išdavimu;
 • jei neatsiliepėte į praėjusiais metais siųstą pranešimą dėl HERCUS Mastercard kortelės atsiėmimo, maloniai kviečiame atvykti į kredito uniją iki šių metų rugpjūčio mėn. ir atsiimti pagamintą kortelę. 

Informaciją apie tikslią datą, kada bus keičiama bankinė sistema ir atliekami aukščiau paminėti pakeitimai, pateiksime Unijos internetinėje svetainėje www.raseiniukreditounija.lt, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba mobilaus telefono numeriu trumpąja SMS žinute. Tuo pačiu, raginame Jus neatidėliojant patikslinti arba atnaujinti savo kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Kontaktinius duomenis galite atnaujinti elektroninės bankininkystės sistemoje i-Unija arba atvykę į Raseinių kredito uniją.

 Išsamiau apie mokėjimo kortelių pokyčius galite sužinoti susisiekę su mumis  tel. +370 428 51962 arba el. paštu raseiniai@kreda.lt

Dėkojame, kad naudojatės mūsų paslaugomis ir iš anksto atsiprašome už laikinus nepatogumus. 

ESAME ARČIAU JŪSŲ!
Raseinių kredito unija

 

Mieli Raseinių kredito unijos nariai,

Norėdami Jums teikti dar patogesnes, greitesnes paslaugas ir diegti naujoves klientų aptarnavimo srityje, š. m. rugpjūčio mėn. atliksime Raseinių kredito unijos bankinės sistemos keitimo darbus.

Diegiant šiuos atnaujinimus tam tikrą laiką negalėsite naudotis kai kuriomis kredito unijos teikiamomis paslaugomis. Iš anksto atsiprašome už laikinus nepatogumus!

Informuojame, kad pranešimai apie bankinės sistemos atnaujinimo datą, unijos darbo laiką, informacija apie galimus paslaugų teikimo sutrikimus pokyčių metu, Jus pasieks el. paštu, trumposiomis žinutėmis mobiliajame telefone, bankininkystės sistemoje i-unija paliktais pranešimais.

Taip pat raginame sekti su pokyčiais susijusią informaciją unijos internetinėje svetainėje arba www.kreda.lt skiltyje Naujienos.

Esame arčiau Jūsų!

Informuojame, kad Didįjį Penktadienį (2019 m. balandžio 19 d.) ir Šv. Velykų laikotarpiu, mokėjimai atlikti į kitus bankus vykdomi tik balandžio 23 dieną.

Informuojame, kad 2019 m. kovo 21 d. šauktame Raseinių kredito unijos (toliau – Unija) eiliniame visuotiniame narių susirinkime nedalyvavo reikiamas narių skaičius, todėl trūkstant kvorumui visuotinis narių susirinkimas neįvyko. Unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko 2019 m. kovo 28 d. 12 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai. Laikoma, kad Unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo ir kvorumas sudarytas iš 613 balsavimo teisę turinčių Unijos narių, iš jų:

 • 82 balsavimo teisę turintys Unijos nariai dalyvavo pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime.
 • 531 balsavimo teisę turintys Unijos narių balsavo išankstiniu balsavimu. Nustatyta, kad galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių yra 509, negaliojančių – 22. Raštu iš anksto balsavę Unijos nariai, laikomi dalyvaujančiais pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Išankstinis balsavimas pradėtas vykdyti 2019 m. kovo 8 d.

Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad: „Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių.“  Pagal 2019 m. kovo 28 d. Tikrųjų narių registro ataskaitą, Unijos pajininkų registre buvo 6298 tikrųjų narių. Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas tikrųjų narių skaičius, t. y. 9,7 proc. visų balsavimo teisę turintys Unijos narių.

 Įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai.

Darbotvarkės klausimai

Priimti sprendimai

1. Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaitą teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaitą teigiamai.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.

4. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto 2018 m. ataskaitą teigiamai.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA:
Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtinti 2018 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (214 tūkst. Eur) perkelti į privalomąjį rezervą.

6. 2019 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

NUTARTA: Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

 

NUTARTA: 2019 m. Raseinių kredito unijos biudžete nustatyti maksimalią 38 400 Eur sumą (suma nurodyta be soc. draudimo išlaidų) metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėti už 2019 m. finansinius metus, nustatant sąlygas:

1) Maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma gali būti išmokėta tik įvykdžius arba viršijus einamųjų metų nepaskirstyto pelno planą.

2) Jei einamųjų metų nepaskirstytas pelnas yra mažesnis už planuotąjį, tuomet maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma mažinama proporcingai.

3) Jei einamųjų metų nepaskirstyto pelno nėra, t. y. finansiniai metai baigti nuostolingai, tuomet metinės išmokos (tantjemos) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2019 m. finansinius metus nemokamos.

9. Kredito unijos stebėtojų tarybos panaikinimas.

 

NUTARTA: Panaikinti Raseinių kredito unijos stebėtojų tarybą.

10. Kredito unijos įstatų keitimas.

NUTARTA: Patvirtinti Raseinių kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją.

11. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

 

NUTARTA:
Patvirtinti Raseinių kredito unijos valdybos narius: B. ŽIŪRAITIENĘ, A. TRUSKAUSKĄ, E. JASIULĮ, V. RUTKAUSKĄ, D. NARBUTIENĘ. Patvirtinti Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkę B. ŽIŪRAITIENĘ.

12. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

 

NUTARTA:
Patvirtinti Raseinių kredito unijos paskolų komiteto narius: R. MISEVIČIENĘ, Z. DUBINSKĄ, G. BALSIENĘ, V. MANKUVIENĘ, A. POŽĖRĄ. Patvirtinti Raseinių kredito unijos paskolų komiteto pirmininkę R. MISEVIČIENĘ.

 Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51 965, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 Raseinių kredito unijos valdyba

Informuojame, kad 2019 m. kovo 28 d. 12:00 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai), šaukiamas Raseinių kredito unijos (buveinės adresas Maironio g. 10, Raseiniai) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 9. Kredito unijos stebėtojų tarybos panaikinimas.
 10. Kredito unijos įstatų keitimas.
 11. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 12. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Raseinių kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, nuo 2019 m. kovo 8 d. Raseinių kredito unijoje (Maironio g. 10, Raseiniai), Ariogalos sk. (Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.) arba Radviliškio sk. (Dariaus ir Girėno g. 6-13 (įėjimas iš gatvės pusės) Radviliškis, Radviliškio r.).

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51 965, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..


Raseinių kredito unijos valdyba

Informuojame, kad 2019 m. kovo 21 d. 12:00 val. Raseinių kredito unijos patalpose, esančiose Maironio g. 10, Raseiniai, šaukiamas Raseinių kredito unijos (buveinės adresas Maironio g. 10, Raseiniai) eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 9. Kredito unijos stebėtojų tarybos panaikinimas.
 10. Kredito unijos įstatų keitimas.
 11. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 12. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kita medžiaga Raseinių kredito unijos nariai gali susipažinti, pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, nuo 2019 m. kovo 8 d. Raseinių kredito unijoje (Maironio g. 10, Raseiniai), Ariogalos sk. (Vytauto g. 117, Ariogala, Raseinių r.) arba Radviliškio sk. (Dariaus ir Girėno g. 6-13 (įėjimas iš gatvės pusės) Radviliškis, Radviliškio r.).

Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimamai sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, bus šaukiamas 2019 m. kovo 28 d. 12:00 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai).

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51 965, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Raseinių kredito unijos valdyba

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, informuojame Raseinių kredito unijos indėlininkus apie indėlių draudimą.

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą

Raseinių kredito unijoje laikomi indėliai yra draudžiami

valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“

Apsaugos riba

iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje

visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)

100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų

20 darbo dienų3

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta

eurai

Kontaktiniai duomenys

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“,
adresas Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Daugiau informacijos

www.iidraudimas.lt

Pastabos:

1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

2 Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

3 Draudimo išmokų išmokėjimas.

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresas Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., interneto svetainė: www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

– 20 darbo dienų iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

– 15 darbo dienų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

– 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

– 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

 Kita svarbi informacija.

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

Vadovaudamiesi Informacijos apie indėlių draudimą teikimo klientų aptarnavimo padaliniuose, interneto svetainėse, sutartyse ir sąskaitų išrašuose taisyklėmis, nurodome atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai.

 Indėlių draudimo objektas nėra:

1) kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;

2) kredito įstaigos nuosavos lėšos;

3) indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

4) finansų įstaigų indėliai;

5) valdymo įmonių indėliai;

6) finansų maklerio įmonių indėliai;

7) indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);

8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;

9) kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;

10) pensijų fondų indėliai;

11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

12) Lietuvos banko indėliai;

13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

14) elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

 Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:

1.Indėlių draudimo išmokos nemokamos:

1) už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas (kaip nurodyta aukščiau šioje formoje);

2) indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

2. Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai indėlininkui ar kitam asmeniui, turintiems reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, yra pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo, iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas:

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.

 

Viena didžiausių kredito unijų – Raseinių kredito unija – kviečia prie komandos prisijungti kreditų vadybininką(-ę).
Darbo pobūdis:
•    klientų pritraukimas, santykių su esamais ir potencialiais klientais palaikymas;
•    kreditavimo produktų pardavimas;
•    kreditų gavėjų finansinės būklės įvertinimas, kreditavimo rizikos vertinimas;
•    projektų dėl kreditavimo rengimas ir pristatymas;
•    suteiktų kreditų administravimas bei klientų įsipareigojimų vykdymo kontrolė.
Reikalavimai:
•    aukštasis išsilavinimas (bankininkystės, ekonomikos, finansų, vadybos)
•    darbo patirtis kreditavimo ar verslo vertinimo srityje;
•    darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•    geri bendravimo, pardavimo ir derybų įgūdžiai, gebėjimas kurti ilgalaikius santykius su klientais;
•    analitinis mąstymas, atsakingumas.
Mes jums siūlome
•    Karjeros perspektyvas;
•    Stabilų atlygį ir visas darbui reikalingas priemones bei socialines garantijas;
•    Galimybes įgyti naujų žinių ir tobulėti;
•    Draugišką atmosferą;
•    Darbo vietą Raseiniuose.
Kviečiame siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

© 2002-2018 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT80 5010 0000 1400 0073, Lietuvos centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): LCKULT22