Gerbiami Raseinių kredito unijos nariai,

2018 m. sausio 16 d. Lietuvos bankas išplatino pranešimą, jog Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją Centro taupomąją kasą nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą kredito unijos licenciją, ji nebeturi teisės teikti finansinių paslaugų. Lietuvos bankas kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai kredito unijai (daugiau skaitykite http://www.lb.lt/lt/naujienos/del-nemokumo-atsaukta-kredito-unijos-centro-taupomosios-kasos-licencija-teismo-prasoma-skelbti-jos-bankrota).

Atsakingai užtikriname, kad Raseinių kredito unijos veikla niekaip nesusijusi su kredito unijos Centro taupomoji kasa vykdyta veikla. Raseinių kredito unija dirba pelningai, vykdo visus Lietuvos banko nustatytus riziką ribojančius normatyvus. Raseinių kredito unija su kitomis devyniomis kredito unijomis – Akademine kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Zanavykų bankelis“, Biržų kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija ir Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija – įsteigė Jungtinę centrinę kredito uniją, kuriai 2017 m. gruodžio 21 d. Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku išdavė veiklos licenciją. Jungtinės centrinės kredito unijos sistemai priklausančias kredito unijas atpažinsite iš naujojo KREDA prekės ženklo.

Visose Jungtinei centrinei kredito unijai priklausančiose kredito unijose paslaugos yra teikiamos kaip įprasta. Klientai gali atlikti finansines operacijas, gauti paskolas, kaupti indėlius, naudotis kitomis finansinėmis paslaugomis. Šiuo metu vykdomas naujos informacinės sistemos kūrimo procesas, iki šios sistemos įdiegimo Unijos nariai ir toliau gali naudotis elektroninės bankininkystės sistema I-UNIJA.

Pagarbiai
Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Birutė Žiūraitienė, mob. +370 611 79 200.

 

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė Birutė Žiūraitienė su Raseinių krašto gyventojais dalijasi svarbia žinia, kad Europos centrinis bankas kartu su Lietuvos banku, vadovaudamiesi Europos Sąjungos teisės aktais, 2017 metų gruodžio pabaigoje išdavė kredito įstaigos veiklos licenciją Jungtinei centrinei kredito unijai.

Svarbu paminėti tai, kad Raseinių kredito unija yra pagrindinė iniciatorė kuriant Jungtinę centrinę kredito uniją. Jungtinės centrinės kredito unijos steigėjomis yra iš viso dešimt kredito unijų, tai – Raseinių kredito unija, Akademinė kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Zanavykų bankelis“, Biržų kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija ir Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija. Apie ketinimą prašyti licencijos Jungtinė centrinė kredito unija Lietuvos banką informavo 2017 metų sausio mėnesį, prašymas licencijai gauti buvo pateiktas 2017 metų birželio pabaigoje.

Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė B. Žiūraitienė išrinkta į Jungtinės centrinės kredito unijos stebėtotojų tarybos pirmininkės pareigas. Kaip teigia pati Birutė Žiūraitienė, ši pozicija įpareigoja nuolat prižiūrėti, kad naujojo junginio veikla būtų atsakinga, skaidri, projektuojama į apčiuopiamos naudos gavimą nariams ir klientams. Valdant Raseinių krdito uniją taip pat laikomasi principo, kad Unijos teikiamos paslaugos būtų naudingos, o veikla vykdoma sąžiningai bei užtikrinant Lietuvos banko nustatytus reikalavimus.

Kaip teigia Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Paulius Tarbūnas, „licencija – tai labai svarbus žingsnis Jungtinės centrinės kredito unijos istorijoje. Tampame licencijuota įstaiga, įtvirtinančia naujai šalyje įsigaliojusius įstatymus, leisti vykdyti veiklą daugiau nei vienai centrinei kredito unijai. Šiuo žingsniu siekiame skatinti didesnį kredito unijų veiklos efektyvumą, didinti unijų veiklos patikimumą ir naudą, teikiamą nariams“.

Jungtinės centrinės kredito unijos įstatinis kapitalas yra 2 mln. eurų ir jis bus nuosekliai didinamas. Šių kredito unijų bendras turtas sudaro 130 mln. eurų, jos vienija daugiau nei 40 tūkstančių narių.

Visose Jungtinei centrinei kredito unijai priklausančiose kredito unijose paslaugos bus teikiamos kaip įprasta. Klientai turės galimybę atlikti finansines operacijas, gauti paskolas, kaupti indėlius, naudotis kitomis finansinėmis paslaugomis.

Taigi atsinaujinimas neišvengiamas, todėl Raseinių kredito unija, kartu su kitomis Jungtinės centrinės kredito unijomis savo veikloje naudos KREDA prekės ženklą, kuris apjungia kredito unijų sėkmės isorijas ir tapimą viena darnia finansų partnerių grupe. Prekės ženkle – tautiški motyvai, pabrėžiantys kredito unijų artumą bendruomenei, narių interesų supratimą ir ilgalaikių ryšių puoselėjimą.

 

 

Lietuvos bankų asociacija skelbia, kad nuo lapkričio 19 d. įsigalioja Kredito pervedimo schemos taisyklių pakeitimai: ISO 20022 XML standarto pranešimuose privaloma naudoti du naujus elementus. Kredito unijų nariai ir klientai (įmonės), eksportuojantys/importuojantys duomenis, taip pat privalo atlikti pakeitimus, kad nuo lapkričio 19 d. jų duomenų bylos atitiktų ISO 20022 XML standartą. Jei duomenų bylos neatitiks standarto, jų nepavyks pateikti el. bankininkystės sistemoje. Atnaujinta ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisyklių versija skelbiama LBA svetainėje.

Pranešame, kad nuo 2017 m. balandžio 29 d. šeštadieniais Raseinių kredito unija (Maironio g. 10, Raseiniai) nedirbs.
Primename, kad atsiskaitymus už prekes ar paslaugas galite atlikti mokėjimo kortelėmis, taip pat mokėjimo kortelėmis galite pinigus išsigryninti bankomatuose, piniginių lėšų pervedimus ir įmokas už paslaugas galite vykdyti el. bankininkystės sistema i-Unija.

 

 • Išmokant nario terminuotojo indėlio (40, 41) lėšas (kartu su sukauptomis palūkanomis arba tik sukauptos palūkanos), netaikomas išgryninimo mokestis nustatytas nario atsikaitomojoje sąskaitoje, jei tenkinamos šios sąlygos (taikomos nuo 2017-02-06):
  1. Terminuoto indėlio sutarties laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn./180-209 d. Jei terminuoto indėlio sutartis sudaroma su automatiniu pratęsimu, tuomet pradinės sutarties laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn./180-209 d.
  2. Terminuotas indėlis negali būti nutrauktas anksčiau sutartyje nustatyto termino. Jei terminuoto indėlio sutartis sudaroma su automatiniu pratęsimu, tuomet terminuotas indėlis negali būti nutrauktas anksčiau pradinėje sutartyje nustatyto termino.
 • Visais kitais atvejais Unijoje piniginės lėšos iš terminuotų indėlių (40, 41) sąskaitų (kartu su sukauptomis palūkanomis arba tik sukauptos palūkanos) išmokamos lėšas pervedant į nario atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje. Išimant pinigines lėšas grynaisiais pinigais iš Unijos nario atsiskaitomosios sąskaitos, taikomi standartiniai Unijos patvirtinti įkainiai arba pasirinktos pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainiai.
 • Unijoje visos piniginės lėšos, išmokamos nariui iš vaiko indėlio sąskaitos, taupomojo indėlio sąskaitos, tikslinio taupomojo indėlio sąskaitos, senatvės kaupiamojo indėlio sąskaitos, terminuotojo indėlio sąskaitų, išmokamos pinigines lėšas pervedant į nario atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje.
 • Visos suteiktos paskolos Unijoje išmokamos, pinigines lėšas pervedant į Unijos nario atsiskaitomąją sąskaitą Unijoje.

Informuojame, kad išimant pinigines lėšas grynaisiais pinigais iš Unijos nario atsiskaitomosios sąskaitos, taikomi standartiniai Unijos patvirtinti įkainiai arba pasirinktos pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainiai.

Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. keičiasi Raseinių kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir 2017 m. vasario 1 d. įsigalios nauji mokėjimo paslaugų įkainiai. Nauji mokėjimo paslaugų įkainiai nuo 2017 m. vasario 1 d.:

Pagrindinė mokėjimo sąskaita*

1,50 Eur per mėnesį

Pagrindinė mokėjimo sąskaita* nepasiturintiems gyventojams

0,75 Eur per mėnesį

Grynųjų pinigų išmokėjimas kredito unijos aptarnavimo vietose

Nemokamai iki 700 Eur per mėnesį, viršijus 700 Eur – 0,5 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur

Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomate

Nemokamai 300 Eur per mėnesį, viršijus 300 Eur – 1 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur

*Pasirinkę pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą už vieną kainą per mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilus parašas;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikomi kredito unijoje patvirtinti standartiniai pervedimų įkainiai.
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas:
  • nemokamai 700 Eur per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose, viršijus 700 Eur – 0,5 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur;
  • nemokamai 300 Eur per mėnesį bet kuriame bankomate Lietuvoje, viršijus 300 Eur – 1 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur.

Su Raseinių kredito unijoje taikomais įkainiais galite susipažinti čia: atsisiųsti įkainius.

„Misija Sibiras’16“ – tai Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ vykdomas patriotiškumo ir pilietiškumo skatinimo projektas. Šiemet bus vykdoma vienuolikta ekspedicija į lietuvių trėmimų ir įkalinimo vietas Rusijos Federacijoje. Ekspedicijos tikslas – sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti atminimo simbolius, žuvusiems lietuviams Sibire atminti, pabendrauti su vis dar Sibire gyvenančiais tautiečiais bei jų bendruomenėmis.
Šiais metais ekspedicija vyksta į Igarką, kuri tiesiogiai susijusi su Raseinių kraštu. 1948 metų gegužės 22 d. operacijos „Vesna“ (“Bеcна“) metu, iš Viduklės geležinkelio stoties į tolimąjį Sibirą pajudėjo ešelonai su Raseinių krašto žmonėmis.
Tikėtina, kad tarp Raseinių kredito unijos narių yra tų, kurie patys ar jų artimieji patyrė tremties žiaurumus. Raseinių kredito unija atsiliepė į kvietimą tapti projekto „Misija Sibiras’16“ oficialia rėmėja. Unijos skirtos lėšos (2000 Eur) bus naudojamos projekto „Misija Sibiras’16“ ekspedicijos kaštams padengti. Iš daugiau nei 800 norėjusių dalyvauti 2016-ųjų metų ekspedicijoje, buvo atrinkti 76 bandomojo žygio dalyviai, iš jų suformuota galutinė 16 žmonių komanda.
Džiugu paminėti, kad „Misija Sibiras’16“ dalyviais tapo du jaunuoliai iš Raseinių, tai – Arnas Zmitra ir Monika Lukoševičiūtė.

Gerbiami Raseinių kredito unijos nariai,
jei Jūs ar Jūsų artimieji buvote ištremti 1948 metų gegužės 22 d. operacijos „Vesna“ (“Bеcна“) metu į Igarką, atsiliepkite, Jūs suteiktumėte vertingos informacijos ekspedicijos dalyviams (skambinkite tel. Nr. (8 428) 51 964 arba atvykite į Raseinių kredito uniją).

 „Misija Sibiras’16“ dalyvių Arno Zmitros ir Monikos Lukoševičiūtės straipsnis:
„Besiruošiant „Misija Sibiras’16“ į Igarką. Pasiruošti ekspedicijai „Misija Sibiras‘16“ nelengvas iššūkis: tenka ne tik išbandyti naujus žygio batus, atsakingai susikrauti 20 kg sveriančią kuprinę, bet ir perskaityti knygas apie tremtį, Sibirą, lankytis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, muziejuose, ieškoti tremtinių, susitikti su jais ir išgirsti nepaprastas istorijas.
Kelionė į Sibirą. Šiemet „Misija Sibiras’16“ vyks į Igarką. Masiniai trėmimai į šį kraštą prasidėjo 1948 m., būtent šių metų gegužės pabaigoje buvo ištremti ir mūsų sutikti tremtiniai – Joana, Antanas, Angelina, Edmundas, Levutė. Jie gražiausius savo jaunystės metus atidavė amžinojo įšalo žemei. Joanai tuomet tebuvo 8 m., Antanui 1 m., Angelinai 20m., o Edmundui 10 m.
Gyvuliniuose vagonuose trūko gryno oro, vandens, nebuvo langų. Viename vagone stribai, nepaisydami amžiaus, lyties, sutalpindavo apie 60 žmonių. Traukiniui stovint tuštintis teko po vagonu, stebint stribams, o riedant į kibirą vagone arba vagono kampe esančią skylę. Tremtiniai taip pat atsimena ir ešelono nr. 97921 katastrofą, per kurią sudaužyti ir sulaužyti 12 keturračių vagonų. Tai buvo itin skaudi nelaimė, nes tame ešelone buvo nemažai Raseinių krašto žmonių, kurie katastrofos vietoje ir buvo palaidoti. Galiniuose vagonuose buvusiems labiau pasisekė, jie liko beveik nesužaloti (kaip Edmundas).
Kelionė buvo ilga ir varginanti, Edmundas pasakojo, kad net mėnesį teko išbūti nesipraususiems, todėl visi be išimties turėjo utėlių. Vienas vyras neištvėręs tokių sąlygų išprotėjo: rinko nuo savęs utėles ir ėmė jas ganyti. Angelina prasitarė, kad plaukdama Jenisiejumi matė, kaip lietuvis iššoko iš laivo ir nusiskandino. Visi prisimena, kad iš Lietuvos iki Krasnojarsko teko keliauti traukiniu, vėliau perpildytu laivu Jenisiejaus upe plaukti iki pat Igarkos.
Įvykiai, kurie įsirėžė į atmintį visam gyvenimui... Tremtinė Joana, prisiminusi vaikystę, pasakojo apie šventes Sibire. Atmintyje įstrigo vienos Kalėdos, kai seneliai ir tėvai sugalvojo nupirkti manų. Tuomet jie privirė pilną puodą saldžios manų košės (žinoma, be pieno, o su vandeniu). Vaikams tai didžiulis džiaugsmas, nes buvo leista valgyti, tiek kiek telpa, ir dar puodą išlaižyti. Net ir skurdžiomis gyvenimo sąlygomis lietuviams išradingumo netrūko, todėl ir per Velykas pavyko susikurti šventišką nuotaiką. Kadangi parduotuvėse kiaušinių įsigyti nebuvo, tai tėvai nupirko konservuotų persikų, kurie apvalia forma simbolizavo kiaušinius.
Edmundas taip pat nestokojo įdomių istorijų. Viena jų apie meškutę, kurią kartu su draugais augino. Pavadino ją Mašenka ir net būdą padarė. Visgi meškutės likimas baigėsi liūdnai, nes ši mergaitei įkando į ranką. Įdomu tai, kad temperatūra žiemą nukrisdavo ir iki -56. Tokiomis oro sąlygomis net kvėpuoti sunku, o ką kalbėti apie darbą, bet Edmundas patikino, kad darbingos dienos būdavo iki -40. Dėl amžinojo įšalo, sudėtingo klimato nebuvo įmanoma auginti nei daržovių, nei gyvulių, tačiau Edmundas papasakojo, kad jo tėvas buvo fermos vedėjas ir kartą pirštinėje namo parnešė paršiuką, kurį slapta augino.
Gyvenimas Igarkoje. Kai atvyko, Joana su šeima apsigyveno „naujuose“ namuose, būtent trys gatvės buvo įkurtos tremtiniams. Namai pastatyti iš rąstų, kurie buvo ištraukti iš Jenisiejaus, bet įdomiausia tai, kad tų rąstų prieš statant neišdžiovino. Pasikūrus pečių rąstai labai greit supuvo. Levutei su mama pasisekė ne taip gerai kaip Joanai. Tik atvykus greitai mirė senelis, brolis ir sesuo. Liko tik ji ir mama. Jas abi kilnojo po visą Igarką. Tai vienur, tai kitur. Taip abi ir neturėjo padoraus savo kampo. Kam gi reikia dviejų moterų? Klausė ji.
Visi tremtiniai, su kuriais susitikome, dirbo miško pramonės kombinate. Edmundas papasakojo, kad dirbantys gaudavo 400 g duonos, o nedirbantys 200 g, tačiau tik sergantys galėjo neiti į darbą. Vandens šaltinis buvo Jenisiejus: ten teko ir praustis, rūbus skalbti ir iš ten gerti, todėl labai dažnai žmonės sirgdavo dizenterija. Vaistų nebuvo, o ir gydytojas ne visada suteikdavo pagalbą, tad ši liga didžiajai daliai baigdavosi mirtimi.
Įdomu tai, kad Angelina Igarkoje susituokė! Iš Jurbarko kilęs Pranas gyveno tame pačiame dviejų aukštų name (kaip, beje, ir dar 45 šeimos). Ištremtas kunigas palaimino jų santuoką. Grįžo kartu į Lietuvą 1958 m., tačiau Prano sodyba buvo sunaikinta, daiktai išnešti, medžiai išpjauti. Viską teko pradėti nuo pat pradžių…
Namo. Po 12 metų per savo gimtadienį grįžo Joana kartu su šeima. Angelina, palaidojusi tėtį Igarkoje, grįžo po 10 metų. Edmundas namus pasiekė 1957-aisiais. Levutė pirmiausia į Lietuvą buvo suplanavusi grįžti tik atostogų, bet pasiliko čia. Už kelių mėnesių grįžo ir jos mama.  
au liepos 17 d. „Misija Sibiras’16“ komanda išvyksta į Igarką, kur susitiks su likusiais lietuviais bei sutvarkys vienas didžiausias tremtinių kapines.
Dėkojame Joanai Kasparavičiūtei-Urbonavičienei, Antanui Šiurgždai, Edmundui Antanavičiui ir Levutei Žilienei už galimybę susipažinti su jų šeimų istorijomis.“

Norėdami paaukoti „Misija Sibiras’16“ ekspedicijai galite skambinti trumpaisiais numeriais 1417 (auka 2 Eur) arba 1418 (auka 3 Eur).
Daugiau informacijos apie projektą „Misija Sibiras’16“ rasite http://2016.misijasibiras.lt/

Gerb. kredito unijos nary,
nuo naujųjų 2016 m. Lietuva prisijungs prie bendros mokėjimų eurais sistemos - SEPA (angl.k. Single Euro Payments Area)!  Todėl nuo ateinančių metų sausio 1 d. kredito įstaigos ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai nebegalės iš narių ir klientų priimti mokėjimo nurodymų, neatitinkančių SEPA reglamento reikalavimų.
Šiems pokyčiams yra aktyviai ruošiamos LKU kredito unijų grupės informacinės sistemos. Dėl šios priežasties 2015 m. gruodžio 31 d. nuo 15:00 val. iki 18:00 val. LKU internetinėje bankininkystėje kredito unijų nariams bus suteikta galimybė tik peržiūrėti sąskaitų likučius, o nuo 18:00 val. iki 23:00 val. bus visiškai apribotas prisijungimas prie internetinės bankininkystės.
Todėl rekomenduojame pinigų pervedimo ir kitas reikalingas internetinės bankininkystės operacijas atlikti iki 2015 m. gruodžio 31 d.  ir išvengti galimų nesklandumų.

 Kas keisis LKU grupės kredito unijose prisijungus prie SEPA?   

 • Bus naudojama vienoda mokėjimo pervedimo forma, identiška kainodara ir reikalavimai mokėjimams Lietuvoje ir visoje Europos ekonominėje zonoje.
 • Keisis mokėjimo pervedimų formos informacijos pateikimas: sutrumpės gavėjo ir mokėtojo pavadinimai, mokėjimo paskirties laukai ir t. t. Daugiau apie mokėjimo formą čia.

Verslui:

 • Juridiniai asmenys, kurie teikė mokėjimus struktūrizuota forma per LITAS-ESIS, nuo sausio 1 d. privalės įsidiegti ir naudotis savo apskaitos sistemose ISO 20022 XML.

Daugiau informacijos apie SEPA rasite: lku.lt/sepa arba www.sepa.lt. Turėdami papildomų klausimų kviečiame kreiptis į savo kredito uniją.

 

© 2002-2018 Raseinių kredito unija
Kooperatinė bendrovė  |  įmonės kodas 110086568  |  adresas: Maironio g. 10, LT-60151 Raseiniai  |  tel.: +370 428 51 965, 51 964, 51 963, mob. +370 612 88 581  
el. p.: raseiniai@kreda.ltunija@raseiniukreditounija.lt  | atsisk. sąsk. LT80 5010 0000 1400 0073, Lietuvos centrinė kredito unija  |  SWIFT (BIC): LCKULT22